ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 8  กันยายน  2560 เวลา 9.30 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  ให้การต้อนรับ        นางปวีณา  แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  


เอกสารแนบ