ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้พิพากษาอาวุโส   คณะผู้พิพากษาสมทบ และนางรัตนาวรรณ          เลิศฤทธิ์ศิริกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี   ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ  


เอกสารแนบ