ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  ให้การต้อนรับ  นางนุชนาถ  ชาลีกุล  ทับน้อย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการและคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  


เอกสารแนบ