ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  ให้การต้อนรับ  นางนุชนาถ  ชาลีกุล  ทับน้อย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการและคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  


เอกสารแนบ