ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา ในระบบไตรภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านอาชีวศึกษา ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญา ระหว่าง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กับ บริษัท เบล เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท ไทย เทค มัตสึดะ จำกัด ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


เอกสารแนบ