ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่อาชีพ หลักสูตร การออกแบบ ตกแต่งแผ่นพื้นทางเดินคอนกรีตโดยวัสดุธรรมชาติ สำหรับเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  จัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่อาชีพ  หลักสูตร การออกแบบ  ตกแต่งแผ่นพื้นทางเดินคอนกรีตโดยวัสดุธรรมชาติ  สำหรับเยาวชน
             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนเพื่อการบำบัดและฟื้นฟู  หลักสูตร การออกแบบตกแต่งแผ่นพื้นทางเดินคอนกรีตด้วยวัสดุธรรมชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560       โดยมีเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน  โครงการนี้จัดขึ้น  ณ  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  


เอกสารแนบ