ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่อาชีพ หลักสูตรการทำอาหาร (หมูปิ้งโสภณ)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่อาชีพ  หลักสูตรการทำอาหาร (หมูปิ้งโสภณ)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันเยาวชนสู่อาชีพ หลักสูตร การทำอาหาร(หมูปิ้งโสภณ)  โครงการนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการฝึกอาชีพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยมีเด็กและเยาวชนเข้าโครงการจำนวน 20 คน  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 


เอกสารแนบ