ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  จัดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว  (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐
           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม  สุขภิมนตรี                          ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) รุ่นที่ ๒/2560  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี                   โครงการนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นมีกำหนดระยะเวลาในการอบรม จำนวน 8  วัน ระหว่างวันที่ 10 – 17 สิงหาคม  2560 โดยมีเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน  41  คน จัดขึ้น   ณ  กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 


เอกสารแนบ