ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม  สุขภิมนตรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิด   “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ได้นำนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   พร้อมทั้งได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องไกล่เกลี่ยและห้องพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 


เอกสารแนบ