ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาศาลยุติธรรมทั่วประเทศแล้วเพื่อให้บริการสำหรับคู่ความและประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เอกสารแนบ