ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมปฏิญาณตนทำดีด้วยวาจา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมปฏิญาณตนทำดีด้วยวาจา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ