ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมปฏิญาณตนทำดีด้วยวาจา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมปฏิญาณตนทำดีด้วยวาจา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ