ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
รายงานงบทดลองศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

             เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา นางเปี่ยมพร้อม สุขภิมนตรี     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อการบำบัดและฟื้นฟู หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้นใช้ระยะเวลาอบรม 5 วันตั้งแต่วันที่  13 - 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ และได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานีในการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  โครงการนี้จัดขึ้น                    ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)