ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
• ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี •
รายงานงบทดลองศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

        เมื่อวันที่  23  เมษายน 2561 เวลา  9.00  นาฬิกา  นายนฤพาน สุรำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายประเสริฐ  เชิดทวีทรัพย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู หลักสูตร “การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า” เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสมพร  ศรีธูป  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี มาร่วมพิธีเปิดโครงการและได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย  จัดขึ้น  ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
พ105/2561
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ272/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ336/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ168/2560
สอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
อ273/2560
สอบคำให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.