ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี Pathumthani Juvenile and Family Court - Thailand, โทร.0 2577 6152-7, โทรสาร.0 2577 6023, E-mail:pttjc@coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
• ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี •
ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมาย
รายงานงบทดลองศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

      เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายนฤพาน  สุรำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางเจตนาพร  นิลนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี คณะผู้พิพากษาสมทบและคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมค่ายเยาวชนครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) โดยมี นายวัชรินทร์  สุขเกื้อ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้ส่งเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมโครงการจำนวน ทั้งสิ้น ๖ คน จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
พ131/2561
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ53/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ155/2560
นัดพร้อมจำเลยที่ 3
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ201/2558
นัดพร้อม ม.132 วรรคหนึ่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.